You are here:

Marka Olmak yada Olmamak

Aşağıdaki her cümlenin arkasında onlarca çetin ve zorlu pazarlama ve satış mücadelesi vardır. 18 yıllık deneyimin marka perspektifi ile özeti olarak da okuyabilirsiniz.

Eğer marka iseniz;

Markanız müşteri tarafından benimsenmiş ve talep edilir durumdadır

Satış gelişimini müşteri talebi ile sürekli canlı tutarsınız,

Bayi-dağıtım kanalı organizasyonu oluşturmada ekstra çaba sarfetmezsiniz (bayi aramazsınız,bayiler sizi bulur,siz seçen durumunda kalırsınız,)

Müşteri sürekliliğinin yarattığı talep ile sürekli ve istikrarlı kazanç sağlayan dağıtım kanalınız ile uzun süreli ilişkiler kurarsınız

Dağıtım kanalınız istikrarla varlığını sürdürür, bir kuşakta diğerine geçer

Dağıtım kanalınız karşısında taviz vermezsiniz veya daha az taviz verirsiniz

Ortalama bir satış ekibi ve etkinliği ile bile tatmin edici sonuçlar alırsınız

Uzun süreli ve istikrarlı bir kadro yapısı oluşur. Bu kurumsal kültür, değerler ve geleneğin oluşmasını ve gelişmesini sağlar. Bu gelenek nesilden nesile aktarılır.

Eğer marka olamamışsanız;

Müşteri talebi bir yana, müşteriler sizden bihaberdir.

Satış gelişimini nasıl sağlayacağınızı bilemezsiniz, satış stratejilerinizi ve politikalarınızı her yıl değiştirirsiniz,

Bayi-dağıtım kanalı oluşturmak için çok çalışmanız gerekir, bayileri sizin bulmanız gerekir, tercih eden değil, tercih edilen durumunda kalırsınız,

Dağıtım kanalınızda sürekli değişiklikler yapmanız gerekir, bayilerinizin biri gider biri gelir, dağıtım kanalında süreklilik ve istikrar kaybolur,ürün ve hizmetlerinizin tüketiciye ulaşması sürecinde kesintiler olur

Dağıtım kanalınıza bağımlı olursunuz, ticari tavizler vermek zorunda kalırsınız (hatta tavizsiz iş yapamaz hale bile gelebilirsiniz)

Tecrübeli bir satış ekibi ve kuvvetli bir etkinliğe rağmen satış sonuçları tatmin edici olmaz

Çalışan devir oranı yüksek olur. Kurumsal kültür ve değerler gelişmez.

Sonuç olarak satış ve pazar deneyimim bana gösterdi ki; marka bir defa oluştumu artık ait olduğu şirketi, bu şirketin sahibini, yöneticilerini ve çalışanlarını aşar, onların üstünde (ve bazen onlara rağmen) ve dışında varolmayı sürdürür, ayrı bir kimlik ve varoluş kazanarak şirketinden bağımsızlaşır ve tüketicilere malolur. Tüketicilere malolmuş bir marka da rakipleri tarafından kolay kolay altedilemez.

Ticari başarının ve sürekliliğin formülünü arayan bir girişimci için daha iyi bir yol var mı?