You are here:

Pazarlama Amaç Değil Araçtır!!

Pazarlama satış gücünüzü ve etkinliğinizi arttırmak ve geliştirmek için yaptığınız her şeydir.

Pazarlama karmaşık ve rekabetçi bir piyasada şirketinizin rakiplerinizden daha iyi, daha çok ve daha karlı satması için yaptığınız şeylerin toplamıdır.

Pazarlama işinizin sürekliliği, satışlarınızın ve gelirlerinizin istikrarı için yapmanız gereken şeylerin bütünüdür.

Şirketinizin gelir elde etmesi için satmanız gerekir.

Ancak satmak yetmez karlı satmanız gerekir.

Karlı satmanızda yetmez, bu karlı satışı sürekli ve istikrarlı bir şekilde sürdürmeniz gerekir.

İşte pazarlama bu işi nasıl yapılacağını göstermek üzere geliştirilmiş bir disiplindir.

Dolayısı ile pazarlama şirketin satış yapma ve gelir elde fonksiyonunu gerçekleştirmek üzere yapılan işlerdir.

Pazarlama kendi içinde bir amaç değildir. Çoğu zaman pazarlamanın şirketin satış yapma ve gelir elde etme fonksiyonu ile bağlarının koparıldığını görürüz. Bu durumda pazarlama sadece pazarlamacıların yaptığı bir iş haline gelir.

Günümüzün gelişmiş pazarlarında şirketlerin en  önemli ve hayati ihtiyacı pazarlamadır. Şirketler için yatırım yapmak, tesis kurmak, teknolojiyi bulmak ve almak, sermaye sağlamak gibi ihtiyaçlar daha kolay karşılanmaktadır. Buna karşın bu tesislerin ürettikleri ürünleri pazarda satmak ve karlı bir şekilde satmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle pazara nasıl girileceği, nasıl satılacağı, satıldıktan sonra istikrarın nasıl sağlanacağı önemli bir sorundur. Bu sorunu ancak ve ancak pazarlama ile çözebilirsiniz.  Ancak bu riskli bir yoldur. Bu işi pazarlama disiplini olmadan da yapabilirsiniz. Başarılı da olabilirsiniz. Ancak günümüzde bu pek mümkün olmadığı gibi olsa da ancak tesadüf denebilir. Pazarlama disiplini şirketlere Pazar mücadelesinde aldıkları riskleri minimize ederek başarılı olma olasılığını arttırır.

Bu nedenle pazarlamaya yer açın.